เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ทต.คอนสวรรค์
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย ๐.๗๕ ยาว ๗๗.๐๐ เมตร และกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท ๒-๑๔) พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๙๓.๗๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างพื้น คสล.ทับหลังท่อระบายน้ำ (ทางเดินเท้า) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้างวัดภูมิรัตนารามถึงสี่แยกบ้านนางสุวัฒนา ประสานเนตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อระบายน้ำ บริเวณแยกโรงหมี่ถึงบ้าน ร.ต.ท. สมาน กำเนิดบุญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานฯ เลขที่ ท๑-๐๑ (พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกถนนเทศบาล 18 ถึงบ้านนางพวรรณตรี เกอร์ลิ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกมั่งงอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้าง โรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ โครงสร้างเหล็ก (จำนวน ๑๐ คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดจัดทำโรงเรือนปลูกผัก ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ น้ำคือชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50